Dịch Vụ

Thịnh Hưng Cung Cấp Dịch Vụ


Thiết bị kiểm tra cát tươi

Đảm bảo chất lượng cát trước khi đưa vào sản xuất


Đúc theo yêu cầu của khách hàng

Hệ thống lò trung tần công suất 3.5 tấn /h.


Máy ép khuôn cát tươi

Kích thước hòm khuôn 570x680 mm